ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 2
ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1442 โทรสาร 0-5596-1443 E-Mail: nu-onesqa@hotmail.com

Leave a Reply

Shares